Úvodná strana > 100% úrokov späť

100% úrokov späť

Za akých podmienok Vám vrátime všetky zaplatené úroky?

1. Nárok na vrátenie všetkých zaplatených úrokov ("bonus") pri splácaní úverovej zmluvy ("zmluva") vám vzniká, ak spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. ("Home Credit" alebo "my") riadne a včas spácate a v minulosti ste splácali všetky svoje záväzky (tento a prípadné iné úvery).

2. Keď zaplatíte poslednú splátku dohodnutú v zmluve, pripíšme vám bonus k úverovému účtu k platobnej karte vydanej Home Creditom.

3. Ak je v čase úhrady poslednej splátky platobná karta aktívna, pripíšeme vám bonus najneskôr do 2 mesiacov. Ak ste platobnú kartu ani 2 mesiace po úhrade poslednej splátky neaktivovali, pripíšeme vám bonus v mesiaci nasledujúcom po jej aktivácii.

4. Ak máte v okamihu vyhodnotenia splnenenia podmienok viac aktívnych platobných kariet od Home Creditu, pripíšeme vám bonus na niektorú z týchto kariet a budeme vás informovať, na ktorú z kariet vám bol bonus pripísaný.

5. Bonus vám môžeme poskytnúť aj iným než vyššie uvedeným spôsobom, najmä ak nemáte v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok uzavretú revolvingovú zmluvu, na základe ktorej vám smieme zaslať platobnú kartu.

6. Na vyčerpanie bonusu máte 12 mesiacov od jeho pripísania na vašu aktívnu platobnú kartu (prípadne odo dňa zaslania výzvy na aktiváciu neaktívnej karty), potom vám môže byť bonus z úverového účtu odpísaný.

7. Nárok na bonus strácate, ak ste v žiadosti o úver uviedli nepravdivé údaje.

Podmienky poskytnutia produktu typu 100% úrokov späť, cenník produktu

Cenník produktu

Typ úveru I100SPATQ
Platba v hotovosti od 0%
Dĺžka splácania 12 mesiacov
% mesačnej splátky (z výšky úveru) 9,14%
Výška úveru minimálna 80€
maximálna 3500€
Dátum prvej splátky (od dátumu schválenia zmluvy) o 1 mesiac

Autorizácia zmluvy
· klient cez internetovú aplikáciu eshop

Odoslanie dokumentov
Štandardným spôsobom doporučene na adresu:
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany.

© Pneudom 2015
0948 633 595 | 0948 633 596
obchod@pneudom.sk