Úvodná strana > Testy pneumatík

Testy pneumatík

Testy pneumatík sú často neoceniteľným pomocníkom pri výbere správnej pneumatiky. Aká letná pneumatika alebo aká zimná pneumatika je najvhodnejšia? Testovanie pneumatík je založené na hodnotení jednotlivých kategórií. Porovnávanie jednotlivých pneumatík vychádza zo siedmych sledovaných kategórií. Štyri z nich sa týkajú jazdných vlastností na rôznych druhoch povrchov (sucho, mokro, sneh a ľad), ďalej sú to hlučnosť, ich vplyv na spotrebu paliva a mieru opotrebenia pri prevádzke.

7 sledovaných kritérií a ich váha pri celkovom hodnotení pneumatík:

1. sucho 15% (jazdná stabilita, ovládateľnosť , brzdenie )
2. mokro 30% (brzdenie, aquaplaning, aquaplaning v zákrute, ovládateľnosť , jazda v kruhu)
3. sneh 20% (brzdenie ABS, rozjazd, trakčné schopnosti/bočné vedenie )
4. ľad 10% (brzdenie ABS, bočné vedenie)
5. komfort 5% (vonkajší hluk, vnútorný hluk)
6. spotreba paliva 10%,
7. opotrebenie 10%.

V každej kategórii je  pridelená pneumatike známka od 0,5 do 5,5 (0,5 najlepšia) a výsledné hodnotenie je potom váženým priemerom. Toto hodnotenie platí pre testy do roku 2013.

Od roku 2014 používa ADAC aj na slovné hodnotenie ktoré je nasledovné:

veľmi dobrá   ++   (známka v rozsahu 0,5-1)
dobrá            +     (známka v rozsahu 1,6-2,5)
vyhovujúca    Ο     (známka v rozsahu 2,6-3,5)
uspokojivá     Ø     (známka v rozsahu 3,6-4,5)
neuspokojivá  —    (známka v rozsahu 3,6-4,5)

Pri testovaní na suchej vozovke sa posudzuje chovanie pneumatiky v priamom smere a pri zatáčaní štandardnými rýchlosťami, smerové vedenie a reakcie pneumatík na natočenie volantu. Výkonnostná časť sledovala chovanie pri prudkej zmene smeru a pri slalome. Testovací jazdci hodnotili ako presne a rýchlo pneumatiky prenášajú pohyb volantu na vozovku, kedy pneumatiky dosiahnu hranice svojich možností a či v tomto okamihu ešte dovolia drobné korektúry.

Z vlastností na mokrej vozovke je hodnotené brzdenie z 80 km/h na 20 km/h na mokrom asfalte a betóne. Ďalej ovládateľnosť a rýchlosť, pri ktorej jazde priamym smerom a plynulým oblúkom dôjde k aquaplaningu.

Na snehu sa testuje brzdenie z 30 km/h na 5 km/h, trakcia a smerové vedenie, podobne sa hodnotí aj chovanie na ľade. Hlučnosť sa posudzuje vnútri auta pri brzdení z 80 km/h na 20 km/h (po odčítaní hluku motora) i vonku pri pohybe auta s vypnutým motorom.

Meranie spotreby paliva prebieha pri jazde konštantnej rýchlosti 80 km/h, 100 km/h a 120 km/h.

Opotrebenie pneumatík je hodnotené na základe priebežného nameraného úbytku dezénu behom 12 tis. km.

                               Testy zimných pneumatík                Testy letných pneumatík

© Pneudom 2015
0948 633 595 | 0948 633 596
obchod@pneudom.sk